Meddex: medical data exchange

NL

09-07 - door Robbert Ledeboer

Waar blijft de Blue Button?

Waar blijft de Blue Button?

Over de gewenstheid van een Blue Button zijn alle partijen het eens, maar het tempo waarin het proces zich voltrekt, is tergend traag.

Een Blue Button is een begrip waarmee de optie wordt aangeduid om via een muisklik te beschikken over al je patiëntgegevens. Nederland is op dit moment nog ver verwijderd van dat ideaal. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg scoort Nederland laag in vergelijking met andere landen, zoals Zweden, Singapore, Canada en Engeland. In een advies dat de Raad vorig jaar uitbracht, wordt gesproken van ‘een versnipperde en incomplete wijze van gegevens verzamelen en de verschillende eisen die zorgaanbieders hebben ten aanzien van registratie en rapportage.’ De Raad legt de vinger op de zere plek als ze vaststelt dat er sprake is van ‘onvoldoende interoperabiliteit tussen zorginformatiesystemen door gebrekkige standaardisatie’.

Onrust

De wieg van de Blue Button staat in de VS. De Amerikaanse Veterans Health Administration (VA) lanceerde het in 2010 zodat veteranen eenvoudig hun gezondheidsgegevens konden downloaden vanaf ieder type pc zonder speciale software. Op die manier konden ze hun gegevens mailen naar de zorgaanbieder van hun keuze. De VA was een logische plek om te starten. Het enthousiasme is groot onder Amerikaanse veteranen. Nergens wordt de behoefte aan toegang tot gegevens sterker gevoeld. En het is een doelgroep die niet met zich laat sollen. Die onverzettelijkheid komt van pas want niet alle zorgaanbieders zijn direct overtuigd. Sommigen vragen zich af of zo’n Blue Button niet vooral voor onrust gaat zorgen.

Geen homerun

Inmiddels hebben niet alleen de 1,1 miljoen gebruikers van MyHealtheVet een Blue Button maar heeft het Witte Huis een programma gelanceerd om het concept uit te rollen over het hele Amerikaanse gezondheidszorg systeem. Het is overigens geen homerun, blijkt uit een onderzoek dat maart 2015 werd uitgevoerd door de Workgroup for Electronic Data Interchange (WEDI). Slechts 8 procent van de ondervraagden maakt binnen hun organisatie daadwerkelijk gebruik van het Blue Button protocol. Dat percentage is zelfs lager dan bij het vorige onderzoek in 2014. Wat in de VS de acceptatie verder vertraagt, is de komst van nieuwe spelers die ieder hun eigen platform ontwikkelen waarmee zorgaanbieders patiëntgegevens uit kunnen wisselen. Dat werkt een besluitloosheid bij zorginstellingen in de hand. Men vraagt zich af op welk paard ze moeten gaan wedden.

Hangen

In Nederland is de discussie over het nut van een Blue Button inmiddels gevoerd. Over de toegevoegde waarde is brede consensus. Waar het in de uitvoering op blijft hangen zijn verschillen van inzicht over welke informatie moet worden uitgewisseld in welk format. Iedereen hecht aan zijn eigen inrichting. Het is geen IT-probleem. Zorginstellingen moeten het gewoon eens worden over een uniforme manier van opschrijven. Misschien moeten we ook in Nederland op zoek naar early adaptors die - net als Amerikaanse veteranen - niet bang zijn om hun stem te laten horen.

 

TERUG NAAR OVERZICHT
Deel dit artikel

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex